Faculty of Economics | University of Gdańsk

Faculty of Economics

Symbol: 
3000

Kierownicy Ośrodków

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni