Faculty of Mathematics, Physics and Informatics | University of Gdańsk

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 21 00
Phone/fax: +48 58 523 22 66
Symbol: 
5000

Dean

Deputy Dean

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni tytularni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Doktoranci

Główni specjaliści

Specjalista kierujący

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni