Institute of Informatics | University of Gdańsk

Institute of Informatics

Symbol: 
5300

Deputy Director

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni