fbpx Polish language certificates | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Polish language certificates | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Accepted Polish language certificates

Biuro Współpracy Międzynarodowej
2020, April 21 - 3:35pm
  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, na poziomie B1 lub wyższym;
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
  • pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Centrum Języków Obcych UG;
  • dyplom ukończenia filologii polskiej;
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.