fbpx PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie? | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie? | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie?

Venue: 
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk)
Date of event: 
29/04/2014 - 00:00
Promoter: 
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Gdańsk, 29-30 kwietnia 2014

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Psychologia w służbie rodziny – Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie”, która odbędzie się w dniach od 29 do 30 kwietnia 2014 roku w Gdańsku.   

Tegoroczna kolejna edycja konferencji Psychologia w służbie rodziny ma na celu podjąć próbę odpowiedzi na wiele znaczących pytań. Jak wzrost dobrobytu materialnego (lepszy standard życia) wpływa na wzrost dobrostanu w rodzinach? Jak merkantylizacja stosunków społecznych wpłynęła na zmiany w strukturze i wzajemnych stosunkach rodzinnych? Jakie korzyści i możliwości dla rodziny przyniosły zmiany ekonomiczno-społeczne? Jak pomagać rodzinie funkcjonować w obliczu wyzwań, jakie niesie za sobą nowa rzeczywistość ekonomiczno-społeczna?

Proponowane obszary tematyczne:

  • Kryzys, ekonomia a dobrostan rodziny (bezrobocie, ubóstwo, bogactwo)
  • Współczesne przeobrażenia w rodzinie (struktura, style życia, dzietność, przemiana ról, wielokulturowość w rodzinie)
  • Dobrobyt a wartości w rodzinie (religijność i duchowość w rodzinie, konsumpcjonizm, materializm)
  • Rodzina a praca (migracje, przedsiębiorczość, firmy rodzinne)
  • Rodzina jako kapitał społeczny (udział w życiu politycznym i gospodarczym)
  • Zdrowie i choroba w rodzinie (zachowania prozdrowotne, kondycja fizyczna)
  • Patologie społeczne a dobrostan w rodzinie (uzależnienia, przemoc, wykluczenie społeczne)
  • Społeczne i instytucjonalne wsparcie rodziny (edukacja a życie rodzinne, rehabilitacja w rodzinie, terapia rodzin)

Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe wraz z określeniem formy wystąpienia (sympozjum, referat, plakat, warsztat) oraz streszczenia (do 200 słów) prosimy przesłać do dnia 31 stycznia 2014 roku pocztą elektroniczną na adres: psychologiarodziny@ug.edu.pl.

Strona internetowa: www.psychologiarodziny.ug.edu.pl