fbpx Wykluczeni: definicja – odmiany – recepcja | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Wykluczeni: definicja – odmiany – recepcja | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Wykluczeni: definicja – odmiany – recepcja

Venue: 
Wydział Filologiczny UG, Gdańsk ul. Wita Stwosza 55
Date of event: 
29/03/2014 - 09:00 to 30/03/2014 - 18:00
Promoter: 
Pracownia Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią Uniwersytetu Gdańskiego

Pracownia Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową dla studentów i doktorantów zatytułowaną „Wykluczeni: definicja – odmiany – recepcja”.

Czas: 29-30 marca
Miejsce: Wydział Filologiczny UG, Gdańsk ul. Wita Stwosza 55

PROGRAM KONFERENCJI

29.03.2014 (SOBOTA)

9:00 – 9:40 | Rejestracja uczestników – korytarz główny przy auli 1.48

9:45 | Wykład inauguracyjny – dr Maciej Dajnowski (UG) – AULA 1.48

SESJA A: HISTORIA, SOCJOLOGIA I POLITYKA | AULA 1.48

10:00 – 11:30

Moderator: Wanda Dittrich

Marcin Pełka (UMK), Ekskluzja społeczna. Przyczyny, rodzaje sposoby zapobiegania

Ewelina Szarek (UR), „Płodny jest świat w występki…” – „inny” w badaniach queerowych na podstawie źródeł XVIII-wiecznych (zarys problematyki)

Magdalena Cabaj (École Normale Supérieure de Paris, UW), Status społeczny hermafrodyty od XVIII do XX wieku

Ewa Pietrucha (UŁ), Społeczny aspekt wykluczenia – postrzeganie osób transseksualnych oraz homoseksualnych w Polsce

11:45 – 13:15

Moderator: Wanda Dittrich

Ireneusz Grabowski (UMK), „Wieczyście małoletnia”, czyli o tym jak Kodeks Napoleona usankcjonował wykluczenie kobiet z życia polityczno-społecznego Europy

Martyna Nawrocka (Politechnika Koszalińska, UAM), Ekskluzja rzemiosł nieczystych w średniowieczu – wykluczenie w świetle teorii tabu

Christine Maria Przybyła (UJ), Nędzarze i biedacy – wykluczeni wśród narodów świata. O największej grupie wykluczonych na przestrzeni wieków

Justyna Zielińska (UW), Stare i nowe formy wykluczenia w kontekście rynku pracy

13:30 – 15:00

Moderator: Przemysław Zawrotny

Barbara Szymczak-Maciejczyk (UP im. KEN), Wykluczenie kobiet w przestrzeni miejskiej i społecznej: niedojrzałość, macierzyństwo, starość

Urszula Szczepankowska (UW), Słyszysz prostytutka. Myślisz…?

Patrycja Kozera-Mikuła (Akademia Ignatianum w Krakowie), Bezdzietne kobiety – nowe wykluczone współczesnego społeczeństwa

PRZERWA OBIADOWA

16:00 – 17:30

Moderator: Paweł Biliński

Robert Rydzewski (UAM), Mniejszości etniczne w nowym porządku narodowym Półwyspu Bałkańskiego

Ewa Roller (UŁ), W Peru: Chińczyk, w Japonii: Peruwiańczyk – trudne losy reemigrantów japońskich na początku XXI wieku

Agata Kochaniewicz (UAM), Migracja to nie zbrodnia – cudzoziemcy jako grupy wykluczonych

Joachim Popek (URz), „Inni i wykluczeni” baronowie Bruniccy z Zaleszczyk

 

SESJA B: LITERATURA, MUZYKA I SZTUKI WIZUALNE | SALA 3.67

10:00 – 11:30

Moderator: Maja Dziedzic

Ewa Iglewska (US), Wykluczona z płci? Geniusz i obłąkanie, czyli niepokoje egzystencjalne Marii Komornickiej vel. Piotra Odmieńca Własta

Katarzyna Winnicka (UR), ,,Czasem łatwiej wyobrazić sobie własną śmierć niż dalsze życie” Portrety wykluczonych w ,,młodej” prozie polskiej

Przemysław Górecki (UAM), Twórczość Mariana Pankowskiego wobec zjawiska wykluczenia

 

11:45 – 13:15

Moderator: Mariusz Wirski

Marta Szymańska (UG), Ornament, czyli o filmowym portrecie kobiet w Olimpiadzie Leni Riefenstahl

Adriana Kapała (UJ), Wykluczeni z życia – wykluczeni z kina. Obraz osób homoseksualnych w amerykańskiej kinematografii w erze kodeksu Haysa

Katarzyna Szuchiewicz (UG), Lars von Trier – wykluczony z Cannes

Marta Maciejewska (UG), Wykluczone przez własną seksualność: bohaterki AntychrystaNimfomanki Larsa von Triera

 

13:30 – 15:00

Moderator: Magdalena Zegarlińska

Jarosław Woźniak (UWr), Prekariusze wszystkich krajów łączcie się! Refleksje wokół Kiru Szczepana Kopyta

Ewa Iglewska (US), Największą karą wykluczenie – problem wykluczenia w kulturze romskiej na przykładzie życia Papuszy

Maja Dziedzic (UG), Brudas Tadeusza Różewicza

Wanda Dittrich (UG), Alkoholik, kloszard, bezdomny – oblicza wykluczonych w prozie Jerzego Pilcha

PRZERWA OBIADOWA

16:00 – 17:30

Moderator: Wanda Dittrich

Dominika Skiba (UWr), Dojrzewanie tożsamości Magdaleny de Maupin, czyli jak „wyzwolić duszę z ciała kobiety”

Anna Bujak (AŚ, ASP we Wrocławiu), Francis Bacon – artysta wyklęty – artysta uznany, czyli spełnienie mitu o wykluczeniu

Renata Nolbrzak (UŁ), Losy pisarzy „zakazanych” w PRL na przykładzie życia i twórczości Jacka Bierezina

Róża Florczyk (US), Andrzej Bursa – młody poeta nieśmiertelny

18:00 | AULA 1.43

Pokaz filmu Bad boy – cela dla niebezpiecznych oraz spotkanie z reżyserem Januszem Mrozowskim – prowadzenie Paweł Biliński. Wstęp wolny

BAD BOY – CELA DLA NIEBEZPIECZNYCH

2012 Francja, Polska , 78 min.

reżyser: Janusz Mrozowski / zdjęcia: Janusz Mrozowski / montaż: Karine Olivier, Krzysztof Paluchowski / produkcja: Filmogène

30.03.2014 (NIEDZIELA)

SESJA A: HISTORIA, SOCJOLOGIA I POLITYKA | AULA 1.48

10:00 – 11:30

Moderator: Mariusz Hybiak

Jerzy Wójcicki (UG), A Westerplatte się broni... O potrzebie rehabilitacji tchórzostwa w polskiej literaturze i historii

Joanna Brodniewicz (UAM), Ciało obce we własnej ojczyźnie? – katolicy w Republice Czeskiej

Paweł Łubiński (UWM), Poprawność polityczna jako źródło wykluczenia Ruchu Narodowego z debaty publicznej

11:45 – 13:15

Moderator: Przemysław Zawrotny

Jagoda Sałaj (UŁ), Technika a wykluczenie człowieka we współczesnej kulturze

Aleksandra Kondrat (UMK), Subkultura Skinheadów a problem wykluczenia

Beata Raczkowska (UWM), Marlena Pedynkowska (UWM), Streetworker w procesie transformacji dzieci ulicy

Dariusz Poleszak (UWM), Daria Maciołek (UWM), Wpływ mediów na odczuwane przez młodzież przejawy dyskryminacji i odrzucenia jako swoisty problem determinujący budowanie samooceny przez współczesne pokolenie młodych ludzi

13:30 – 15:00

Moderator: Wanda Dittrich

Stanisław Żukowski (UMCS), Niepełnosprawność – Inność – Wykluczenie

Katarzyna Rytlewska (UKW), Wykluczeni z nowoczesnego świata czyli mieszkańcy literackiej przestrzeni szpitala psychiatrycznego i próby ich „dostosowania”

Paulina Jaszczerska-Urbańczyk (UG), Sen schizofrenika: bliżej siebie, dalej od lustra?

Tomasz Nowicki (UG), Potwory i potworność wykluczenia w kulturze popularnej

PRZERWA OBIADOWA

SESJA B1: LITERATURA, MUZYKA I SZTUKI WIZUALNE | Aula 1.48

16:00 – 17:30

Moderator: Marta Maciejewska

Katarzyna Pawlicka (UJ), Zagłada jako doświadczenie wykluczenia z języka? O postpamięciowych strategiach przedstawiania nieprzedstawialnego na przykładzie „Maus. Opowieści ocalonego.” Arta Spiegelmana, „Warsztatu diabła” Jahyma Topola i „Beatrycze i Wergilego” Yanna Martela

Patrycja Lewków (US), Wykluczenie przez język jako powracający motyw współczesnej poezji irlandzkojęzycznej

Justyna Czupiłka (UŁ), Od popularnego indywidualisty do wyrzutka społecznego i outsidera – o ewolucji wewnętrznej, postrzeganiu samego siebie oraz kreowaniu własnego wizerunku przy pomocy języka przez O. Wilde’a (na podstawie De profundisBallady o więzieniu w Reading)

SESJA B: LITERATURA, MUZYKA I SZTUKI WIZUALNE | Aula 1.43

10:00 – 11:30

Moderator: Magdalena Zegarlińska

Joanna Maryniak (UW), Ilekroć wykluczona? Obraz królowej Atalii w sztuce Jeana Racine'a

Olga Szadkowska (UW), Naukowe refleksje nad snami w literaturze polskiego Oświecenia – czy zupełnie wykluczone? O Uwagach nad snami Hugo Kołłątaja

Weronika Pawlik-Kwaśniewska (UMK), Bohaterki wykluczone. Tosamośćécriture féminine w oświeceniowej powieści polskiej

Przemysław Zawrotny (UG), Od jednostkowego wykluczenia do globalnej katastrofy. Palę Paryż Brunona Jasieńskiego

11:45 – 13:15

Moderator:  Wanda Dittrich

Marta Szopka (UAM), Sen na jawie, jawa we śnie – „irracjonalna racjonalność” w twórczości Luisa Bunuela

Magdalena Zegarlińska (UG), Swój i obcy w amerykańskiej kulturze przedstawiony w filmach Davida Lyncha

Katarzyna Żakieta (UŁ), Obcy na amerykańskim przedmieściu. Problematyka inności i wykluczenia jako motyw wiodący twórczości Tima Burtona

Mariusz Wirski (UG), Ponowoczesne oblicze Pinokia jako Innego. A.I. Sztuczna Inteligencja Stevena Spielberga

13:30 – 15:00

Moderator: Mariusz Wirski

Agata Pospieszyńska (UŁ), Na rozdrożu - obraz seksualności w kinematografii bliskowschodniej

Nikodem Karolak (UAM), Terayama Shūji – rewolucjonista czy zwykły skandalista? Poetyka japońskiego teatru okrucieństwa

Mariusz Hybiak (UG), Wykluczenie w twórczości Romana Polańskiego

Aleksandra Szczepańska (UG), Nicolas Winding Refn – reżyser niechciany

PRZERWA OBIADOWA

16:00 – 17:30

Moderator: Nikodem Karolak

Artur Strug (KUL), Wyobrażenie Dionizosa w sztuce – od afirmacji do wykluczenia. Analiza wybranych motywów dionizyjskich w malarstwie nowoczesnym na tle przemian w recepcji mitu

Aneta Nazarewicz (KUL), Obrazy wykluczenia w dramacie Ingmara Villqista Bez tytułu

Edyta Foltyn (AP w Słupsku), 4:48 Psychosis Sarah Kane – pieśń dla zmarłych nienarodzonych czy poszukiwanie leku, który nadałby sens życiu?

 

18:00 | AULA 1.43

Pokaz filmu

PAPUSZA

2013, Polska, 131 min.

Reżyseria i scenariusz: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze

Więcej informacji: www.konferencjawykluczeni.blogspot.com , www.facebook.com/konferencjawykluczeni