fbpx Konferencja z cyklu Psychologia w służbie rodziny | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Konferencja z cyklu Psychologia w służbie rodziny | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Konferencja z cyklu Psychologia w służbie rodziny

Venue: 
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
Date of event: 
29/04/2014 - 09:00 to 30/04/2014 - 18:00

Analiza wpływu zmian społeczno-ekonomicznych w ostatnich dekadach na kondycje życia rodzinnego będzie jednym z tematów czwartej edycji ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Psychologia w służbie rodziny – Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie”.

Czas: 29-30 kwietnia 2014, otwarcie, godz. 9.00
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Informacja od organizatorów

Po okresie transformacji systemowej i intensywnych zmian gospodarczych Polska znalazła się w nowej rzeczywistości społeczno-kulturowej. W tym kontekście niezwykle ważne staje się analizowanie i zgłębianie wpływu zmian społeczno-ekonomicznych na kondycję życia rodzinnego. Szczególnie znaczące jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak wzrost dobrobytu materialnego (czyli lepszego materialnego i finansowego standardu życia w stosunku do okresu przed zmianami) wpływa na dobrostan rodzin (czyli stan zdrowia, zadowolenie i satysfakcję z życia, posiadanie sensu czy samorealizację). Badania przeprowadzone dotychczas dowodzą, że wzrost dobrobytu materialnego wpływa na zadowolenie z życia w krajach uboższych, natomiast w krajach bogatszych nie zwiększa satysfakcji, a co więcej obserwowana w tych krajach dominacja dążeń materialistycznych wpływa na spadek zadowolenia z życia i poczucia sensu w życiu.

Tegoroczna kolejna edycja konferencji Psychologia w służbie rodziny ma na celu podjąć próbę odpowiedzi na wiele znaczących pytań. Czy i w jaki sposób wzrost dobrobytu materialnego (lepszy standard życia) wpływa na wzrost dobrostanu w rodzinach? Jak merkantylizacja stosunków społecznych wpłynęła na zmiany w strukturze i wzajemnych stosunkach rodzinnych? Jakie korzyści i możliwości dla rodziny przyniosły zmiany ekonomiczno-społeczne? Jak pomagać rodzinie funkcjonować w obliczu wyzwań, jakie niesie za sobą nowa rzeczywistość ekonomiczno-społeczna?

Obszary tematyczne:
•    Kryzys, ekonomia a dobrostan rodziny (bezrobocie, ubóstwo, bogactwo)
•    Współczesne przeobrażenia w rodzinie (struktura, style życia, dzietność, przemiana ról, wielokulturowość w rodzinie)
•    Dobrobyt a wartości w rodzinie (religijność i duchowość w rodzinie, konsumpcjonizm, materializm)
•    Rodzina a praca (migracje, przedsiębiorczość, firmy rodzinne)
•    Rodzina jako kapitał społeczny (udział w życiu politycznym i gospodarczym)
•    Zdrowie i choroba w rodzinie (zachowania prozdrowotne, kondycja fizyczna)
•    Patologie społeczne a dobrostan w rodzinie (uzależnienia, przemoc, wykluczenie społeczne)
•    Społeczne i instytucjonalne wsparcie rodziny (edukacja a życie rodzinne, rehabilitacja w rodzinie, terapia rodzin)

W ramach konferencji wygłoszone zostaną również wykłady plenarne zaproszonych gości.
Szczegółowe informacje na stronie:  http://psychologiarodziny.ug.edu.pl/