fbpx 46. Konferencja EUCEN: Lifelong Learning Universities & the European Policies on Social Investment. | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

46. Konferencja EUCEN: Lifelong Learning Universities & the European Policies on Social Investment. | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

46. Konferencja EUCEN: Lifelong Learning Universities & the European Policies on Social Investment.

Venue: 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Date of event: 
11/06/2014 - 09:00 to 13/06/2014 - 16:00
Promoter: 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Polish Universities for Lifelong Learning - PULL

Uniwersytet Gdański jest współorganizatorem  Konferencji Eucen, podczas której omawiany będzie temat inwestycji społecznej  - polityki wzmacniania, wspierania i rozwijania umiejętności umożliwiających pełne uczestnictwo Europejczyków w zatrudnieniu oraz życiu społecznym.

Czas: 11 – 13 czerwca 2014
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Organizatorzy:  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie,  Uniwersytet Gdański, Polish Universities for Lifelong Learning - PULL.

Komisja Europejska w roku 2013 ogłosiła aktualne kierunki swojej polityki społecznej, sformułowane jako Social Investment Package – SIP ( http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en). Definiuje w nim inwestycję społeczną jako proces polegający na inwestowaniu w ludzi, co oznacza, iż polityka ta ma służyć wzmacnianiu, wspieraniu i rozwijaniu przez całe życie umiejętności umożliwiających pełne uczestnictwo Europejczyków w zatrudnieniu oraz życiu społecznym. Kluczowe obszary tego typu polityki – obok bezwzględnie priorytetowej, całożyciowej edukacji – stanowią, m.in.: jakość opieki nad dzieckiem, opieka zdrowotna, doradztwo edukacyjne i zawodowe.

Konferencja podejmie problematykę inwestycji społecznej w kontekście roli, jaką w realizacji SIP odgrywają europejskie uczelnie, w szczególności te, które rozwijają się w swojej społecznej misji, inwestując w ludzi na co dzień, na przykład w różnych formach integracji ich uczenia się przez całe życie i rozmaitych postaciach edukacji pozaformalnej.  

Uczestnikami będą reprezentanci uczelni i sieci członkowskich EUCEN oraz zaproszeni goście i inne osoby, zainteresowane problematyką konferencji (około 150 osób).

EUCEN owocnie wspiera realizację Procesu Bolońskiego, skupiając się precyzyjnie wokół idei uczenia się przez całe życie (life-long learning –LLL), dawniej zawężonej do kształcenia ustawicznego (continuing education), którym zajmowała się ta organizacja w chwili jej powołania w roku 1991. Stąd jej ówczesna nazwa: European Universities Continuing Education Network. Oficjalna dzisiaj, pełna nazwa EUCEN, to: European Association for University Lifelong Learning.  Jest to największa europejska organizacja działająca na rzecz rozwoju uniwersyteckiego całożyciowego uczenia się. Skupia 222 europejskie uczelnie. Z polskich jedynie UAM, SGH i UG, obecne w strukturze EUCEN niemal od początku istnienia tej organizacji.

EUCEN dla Komisji Europejskiej i wiodących stowarzyszeń europejskich uczelni, takich jak European Universities Association - EUA, stanowi liczące się środowisko opiniodawcze, produktywne w zróżnicowanej lokalnie i spójnej merytorycznie implementacji  systemów służących całożyciowemu uczeniu się, oraz nowatorskich rozwiązaniach podejmowanych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie, członkowie EUCEN, od ponad dwudziestu lat przyczyniają się do zwiększania dostępu do szkolnictwa wyższego, w toku licznych projektów wypracowując uznane w Europie i świecie narzędzia wspierające proces całożyciowego uczenia się oraz rozpoznawania i potwierdzania jego cząstkowych efektów. Doceniając lokalne zróżnicowania procedur i sposobów stosowania narzędzi w zakresie systemów zapewniania jakości kształcenia, ram kwalifikacji, walidacji efektow uczenia się poza edukacją formalną i innych, EUCEN zachęca do tworzenia i wspiera lokalne, na poziomie krajowym organizujące się sieci uniwersytetów (National University Lifelong Learning Networks). W strukturze EUCEN funkcjonuje aktualnie 15 takich sieci. Jedną z nich jest Polish Universities for Lifelong Learning – PULL, polska sieć utworzona w roku 2012 z inicjatywy UG i zarekomendowana do członkostwa EUCEN przez tę uczelnię. Tworzą ją obecnie 22 uniwersytety, skupione w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

www.eucen2014.eu

Opracowanie:
Prof. Maria Mendel, pełnomocniczka JM Rektora UG ds.jakości kształcenia i reprezentantka UG w EUCEN