fbpx Konferencja „Wyzwania gospodarki globalnej”. | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Konferencja „Wyzwania gospodarki globalnej”. | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Konferencja „Wyzwania gospodarki globalnej”.

Venue: 
Wydział Ekonomiczny UG, Sopot u;l. Armii Krajowej 119/121
Date of event: 
22/05/2014 - 09:00 to 23/05/2014 - 17:00
Promoter: 
Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na ósmą międzynarodową konferencję naukową pt. „Wyzwania gospodarki globalnej”.

 

INFORMACJA ORGANIZATORÓW

 

Tym razem środowisko akademickie i biznesowe przyjrzy się zjawiskom związanym z rozwijającą się współpracą międzynarodową Polski, a także 10-letnim doświadczeniom wynikającym z członkostwa w Unii Europejskiej oraz perspektywie wejścia do strefy euro.

 

Celem konferencji, która odbędzie się w dniach 22-23 maja na terenie kampusu Wydziału Ekonomicznego UG w Sopocie, jest konstruktywna refleksja nad warunkami rozwoju gospodarki światowej, jak również inspiracja do pracy badawczej i podejmowania dobrych praktyk gospodarczych w tym zakresie.

 

W programie konferencji znajduje się szereg wykładów oraz sesji panelowych poświęconych wyzwaniom gospodarki globalnej. Wykład inauguracyjny pt.: „Polityka pieniężna Polski wobec wyzwań globalnych” wygłosi prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, uznany autorytet w dziedzinie ekonomii, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i członkini Rady Polityki Pieniężnej. Swój udział w konferencji zapowiedziało około 60 przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego i biznesowego. Obrady odbędą się w językach angielskim i polskim.

 

- W obliczu wciąż odczuwalnego kryzysu gospodarczego, wiele teorii ekonomicznych utraciło swoje wartości poznawcze, a mechanizmy gospodarcze obserwowane od dekad działają w istotnie zmieniony sposób. Nigdy dotąd rola sektora finansowego w gospodarce światowej nie była tak dominująca, a relacje między rynkiem i państwem w otoczeniu gospodarczym nie były tak antagonistyczne. Stawia to gospodarkę światową wobec nowych wyzwań dalszego rozwoju. Wierzymy, że organizowana przez nas konferencja będzie okazją do dyskusji oraz refleksji nad zachodzącymi zmianami, a dla środowiska

naukowego źródłem inspiracji do pracy badawczej w zakresie teorii i rozwiązań praktycznych odnoszących się do warunków rozwoju gospodarki światowej w XXI wieku. – mówi Bohdan Jeliński, Dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego, będącego organizatorem wydarzenia.

 

Konferencja jest adresowana do środowiska akademickiego oraz biznesowego, skupionego wokół tematyki międzynarodowego handlu i współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw. Wydarzenie służy także propagowaniu najnowszej wiedzy w tym zakresie. Referaty nadesłane na konferencję zostaną opublikowane w czasopiśmie „International Business and Global Economy”.

 

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, a wsparcia sponsorskiego udzieliła Grupa Energa.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji: http://www.gospodarka.globalna.ug.edu.pl/