Podróż z książką w ręku | University of Gdańsk

Podróż z książką w ręku

Venue: 
Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55, Wydział Historyczny
Date of event: 
19/10/2017 - 09:00 to 20/10/2017 - 17:00
Promoter: 
Pracowania Krajoznawstwa i Turystyki HistorycznejInstytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Interdyscyplinarna, ogólnopolska turystyczno-krajoznawczą konferencja naukowa
pt. „Podróż z książką w ręku”.
Gdańsk, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego,
19-20 października 2017 r.

Pracownia Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej Instytutu Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają na ogólnopolską, interdyscyplinarną turystyczno-krajoznawczą konferencję naukową pt. „Podróż z książką w ręku”. Będzie to już kolejne spotkanie inicjowane przez wydział a związane z rozwojem badań nad krajoznawstwem i turystyką historyczną. Podczas obrad będzie można wysłuchać kilkudziesięciu referatów wygłoszonych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in. historii, literaturoznawstwa, geografii, zarządzania, historii sztuki a także innych, których zakres badawczy mieści się w ramach proponowanej tematyki.

Celem konferencji jest ukazanie powiązań pomiędzy opracowaniami, których ludzie używali w podróży, sposobem w jaki je wykorzystywali oraz tym, jak mogły one oddziaływać na odwiedzane miejsca, jakie zmiany w nich powodowały. Punktem wyjścia będzie więc człowiek i jego zainteresowanie jakimś miejscem. W swojej podróży kierował się on i kieruje nadal różnymi typami opracowań. Z tego powodu przedmiotem naszego zainteresowania chcemy uczynić nie tylko przewodniki, itinerariusze, diariusze, descriptio, bedekery lecz także powieści lub książki historyczne, a także strony WWW oraz blogi. Realia turystyczne i potrzeby podróżników ulegają bowiem ciągłej zmianie a wraz z nimi i forma oraz treść opracowań, do których sięgają potencjalni turyści. 

Zaproszenie