Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne podejście | University of Gdańsk

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne podejście

Venue: 
Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55, Wydział Filologiczny
Date of event: 
28/09/2017 - 10:00 to 29/09/2017 - 16:00
Promoter: 
Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Akademia Wojenno-Morska w Kaliningradzie
Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich,
Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Akademia Wojenno-Morska w Kaliningradzie
zapraszają językoznawców, literatów, psychologów, socjologów i innych specjalistów do udziału w
 
II międzynarodowej konferencji
 
„SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE”
 
Gdańsk, 28-29 września 2017 r.
 
Komitet Naukowy Konferencji                                                               Komitet Organizacyjny Konferencji
dr Mongina Magrufovna                                                                            dr Tatiana Kopac 
dr hab.Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG                                           dr Joanna Mampe - Przewodnicząca                                    
dr hab. Nedezda Samsonowa, prof.                                                         mgr Małgorzata Marciszewska         
dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG                                                        mgr Marta Noińska
dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG                                                      dr Lada Ovcinnikova                                                                         
 
Termin nadsyłania propozycji referatów (20 minut) wraz z abstraktami upływa 30 maja 2017 r.
Zgłoszenia, dane o autorach i tematy artykułów (kwalifikujących się jako rozdział w monografii wieloautorskiej) proszę przesyłać na adres j.mampe@ug.edu.pl
    
Prosimy o dokonywanie wpłat do 10 czerwca 2017 r. na konto Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Bank PEKAO S.A.
Dla gości polskich: 450 ZŁ
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
subkonto KF-58-15 + Imię i nazwisko
Dla gości zagranicznych: 112 EURO
IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
SWIFT: PKO PPL PW
Subkonto: KF-58-15 + Imię i nazwisko
 
Czas wystąpienia: 20 min.
Języki konferencji: polski, rosyjski. Osoby, które chcą wygłosić i opublikować artykuł w innym języku prosimy o kontakt do 30 maja 2017 r.
 
Proponujemy Państwu noclegi w hotelach położonych niedaleko Uniwersytetu Gdańskiego: 
 
HOTEL OLIVIA    http://www.domsportowca.org.pl/
Al. Grunwaldzka 470
80-310 Gdańsk
 
HOTEL OLIWSKI   http://www.oliwski.pl
ul. Piastowska 1
80-332 Gdańsk
 
Prosimy uczestników o dokonanie rezerwacji indywidualnej, kontaktując się z wybranym hotelem telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.
 
Termin wysłania tekstów do recenzji (20 000 znaków wraz ze spacjami) upływa 30 listopada 2017 r. 

Formularz zgłoszeniowy w załączniku.