fbpx Konferencja „Metodologia badań w glottodydaktyce | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Konferencja „Metodologia badań w glottodydaktyce | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Konferencja „Metodologia badań w glottodydaktyce

Venue: 
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
Date of event: 
06/06/2019 - 10:00 to 07/06/2019 - 16:30
Promoter: 
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański

 

Glottodydaktyka jako dyscyplina naukowa stanowi niezwykle dynamiczne pole badań empirycznych i teoretycznych dociekań. Z racji swojej specyfiki i wielo-paradygmatyczności nauka o języku i jego dydaktyce wymaga szczególnej precyzji w zakresie metodologii badawczej. Glottodydaktyka czerpie z różnych metodologii dziedzin humanistyczno-społecznych a także buduje swoje własne pole doświadczeń badawczych o określonym profilu, narzędziach, technikach i sposobach opisu rzeczywistości kulturowo-językowej. Planowana konferencja jest w zamiarze organizatorów pierwszą z cyklu spotkań naukowych poświęconych metodologii badań w glottodydaktyce.

 

Miejsce:  Gdańsk

Organizator: Wydział Filologiczny

 

Osoby do kontaktu:

Ewa Andrzejewska, Instytut Filologii Germańskiej, ewa.andrzejewska@ug.edu.pl; Magdalena Wawrzyniak-Śliwska; Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Instytut Anglistyki i Amerykanistki, magdalena.wawrzyniak@ug.edu.pl