fbpx Społeczeństwo polskie po wyborach do Europarlamentu. | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Społeczeństwo polskie po wyborach do Europarlamentu. | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Społeczeństwo polskie po wyborach do Europarlamentu.

Venue: 
Wydział Nauk Społecznych
Date of event: 
12/06/2019 - 16:30
Promoter: 
WNS

W środę 12 czerwca o godz. 16.30 na Wydziale Nauk Społecznych, w sali C213-214 odbędzie się debata socjologiczna, na którą serdecznie zapraszamy.

TEMAT DEBATY: Społeczeństwo polskie po wyborach do Europarlamentu.
 
Kwestie podziałów społecznych, nierówności społecznych, rozkładu preferencji wyborczych oraz krótkoterminowych i długoterminowych konsekwencji społecznych związanych z utrzymującym się od kilku lat układem sił politycznych w Polsce są ożywionym tematem dyskusji społecznych oraz interpretacji dziennikarskich i eksperckich. Jako przedstawiciele środowiska socjologów gdańskich jesteśmy często proszeni o komentarze, oparte o naszą naukową wiedzę i wyniki badań. Wypowiadamy się jako reprezentanci środowiska, ale jednocześnie mamy świadomość, że inni reprezentanci wypowiadają się inaczej. Znamy niektóre fakty, ale brakuje nam wyjaśnień. Obecne w przestrzeni publicznej stanowiska i komentarze są na tyle rozbieżne, że nie pozwalają na jednoznaczność i pewność sądów. W czasie debaty, reprezentując różne punkty widzenia, różne perspektywy badawcze i stanowiska teoretyczne, spodziewamy się sformułować stwierdzenia, przypuszczenia i wyjaśnienia socjologiczne, które będą miały okazję się spotkać i stać się przedmiotem dyskusji. Czas debaty nie będzie trwał dłużej niż 2 godziny, niezależnie od tego, do czego dojdziemy. Jest możliwość ponownego spotkania, jeśli będzie taka wola uczestników. Debata będzie miała charakter otwarty, ale zostanie zapoczątkowana przez przygotowane wcześniej głosy socjologów.
 
Do wygłoszenia wypowiedzi rozpoczynających debatę zgłosili się: 
Bartosz Mika, Dobrosław Mańkowski, Michał Kaczmarczyk, Dorota Rancew-Sikora