fbpx XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością” | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością” | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością”

Venue: 
rejs nowym promem NovaStar do Szwecji w terminie 23 - 25 września 2019 roku
Date of event: 
23/09/2019 - 08:00
Promoter: 
Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej

Dla uczestników tegorocznej Konferencji pozostało 10 ostatnich wolnych miejsc.

Obrady konferencyjne odbędą się po raz pierwszy w historii naszych konferencji podczas rejsu nowym promem Polferries – NovaStar do Szwecji. W drugim dniu konferencji zaplanowane zostało zwiedzanie Sztokholmu oraz okolic Nynashamn.

Podczas tegorocznej konferencji chcielibyśmy zaproponować interdyscyplinarną debatę na temat czynników determinujących wzrost lub spadek wartości organizacji. Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa.

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Konferencji upływa 30 czerwca 2019 r.
 
Komitet Organizacyjny XIX Konferencji Naukowej ZWP
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
zwp@ug.edu.pl