fbpx XV Konferencja Naukowa z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

XV Konferencja Naukowa z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

XV Konferencja Naukowa z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej

Venue: 
Wydział Nauk Społecznych
Date of event: 
06/05/2020 - 08:00 to 08/05/2020 - 00:00
Promoter: 
Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Pedagogiki Specjalnej

Szanowni Państwo,

Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Pedagogiki Specjalnej zapraszają do udziału w XV już konferencji z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, która odbędzie się w Gdańsku 6 – 8 maja 2020 roku. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Pedagogów Specjalnych.

Podobnie jak to miało miejsce w trakcie wcześniejszych spotkań, chcielibyśmy, aby nasze obrady stały się przestrzenią wielowątkowej refleksji w dziedzinie pedagogiki specjalnej, dzielenia się wynikami badań naukowych i otwierania nowych horyzontów poznawczych.

Uczestnikom XV konferencji z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej przedkładamy temat:

Niepełnosprawność – wprowadzanie w życie wartościowe. Teorie, badania, praktyka jako przestrzeń rewizji stanowisk, otwierania nowych idei i kreowania zmian.

Proponujemy refleksję skupioną między innymi wokół takich zagadnień, jak:

- Uniwersytet: miejsce wartości w nauce i w kształceniu uniwersyteckim

- Przestrzenie i miejsca rehabilitacji – szanse i zagrożenia dla życia wartościowego

- Kultura i edukacja wobec różnicy i inkluzji: konteksty – wzory – pola dyskursu – praktyki codzienne

- Pedagogika specjalna – obszary badawcze i wyzwania teoretyczne

- Innowacyjne rozwiązania w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz na rzecz osób z niepełnosprawnością

Przewidujemy wystąpienia konferencyjne w formie referatów i posterów. Zakwalifikowania do formy wystąpienia dokonują organizatorzy.

Poszczególnym sesjom towarzyszyć będą dyskusje stanowiące okazję do wymiany stanowisk i poszukiwania rozwiązań na rzecz satysfakcjonującej nas wszystkich przyszłości.

Terminarz działań konferencyjnych przedstawia się następująco:

do 31 stycznia 2020 przyjmowanie zgłoszeń tematów wraz z abstraktami

do 10 lutego 2020 przekazanie informacji o przyjęciu zgłoszenia

do 1 marca 2020 przesłanie opłaty konferencyjnej w wysokości 400 zł

do 31 marca 2020 rezerwacja indywidualna noclegów w Hotelu Molo

6-8 maja 2020 obrady XV Konferencji z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej

6 maja – obrady w Hotelu Molo

7 maja – obrady na WNS UG

8 maja – obrady w Hotelu Molo

do 30 czerwca 2020 złożenie tekstu do publikacji

 

Szczegółowe informacje organizacyjne:

1. Przesyłanie zgłoszeń tematów wystąpień oraz ich abstraktów (150-250 słów) odbywać się będzie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie konferencji: www.konferencjadyskursy.ug.edu.pl (strona będzie czynna od 10 grudnia 2019; przesyłanie zgłoszeń do 31.01.2020).

Abstrakty przyjętych referatów zostaną opublikowane na stronie internetowej. Aby ułatwić uczestnikom Konferencji wybór interesujących ich zagadnień, proponujemy uwzględnienie w streszczeniu: celu artykułu, jego problematyki, zastosowanych metod opisu zagadnienia, możliwości aplikacyjnych.

2. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje wyłącznie koszty organizacyjne, związane z udziałem w konferencji, w tym przerwy kawowe, uroczystą kolację w dn. 6 maja 2020 r., obiad w dn. 7 maja 2020 r. oraz materiały konferencyjne. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konferencję i noclegów we własnym zakresie.

Opłatę konferencyjną prosimy przekazać do 1 marca 2020 r. na konto bankowe nr: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415. W tytule przelewu koniecznie proszę podać następujące dane: imię i nazwisko, Konferencja Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 512-7304-K70B-20 (proszę koniecznie wpisać podany numer konferencji i nie wpisywać innych danych).

3. Proponujemy następujące miejsce zakwaterowania: Hotel Molo w Sopocie (***) (usytuowany w bliskiej odległości od dworca PKP w Sopocie przy słynnej ulicy Bohaterów Monte Cassino, w odległości zaledwie dziesięciominutowego spaceru od molo): https://www.hotelmolo.com/

Koszt noclegu (ze śniadaniem) dla uczestników Konferencji:

- w pokoju dwuosobowym typu twin – 330 zł (165 zł za osobę/za dobę)

- pokój typu twin do pojedynczego wykorzystania – 290 zł (za dobę)

Nocleg jest rezerwowany i opłacany indywidualnie przez uczestnika konferencji.

Rezerwacji należy dokonać do 31 marca 2020 r. na hasło: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej: tel:+48583477300/+48505268123; rezerwacje@hotelmolo.com

W ciągu 7 dni od daty rezerwacji należy dokonać opłaty za rezerwację.

4. Pierwszego i trzeciego dnia Konferencji (6 i 8 maja 2020 r.) obrady odbywać się będą w Hotelu Molo w Sopocie. W drugim dniu (7 maja 2020 r.) obrady odbywać się będą na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Jana Bażyńskiego 4).

Przejazd do miejsca obrad (UG) zapewnia organizator Konferencji (przejazd grupowy z organizatorami kolejką SKM).

W pierwszym dniu (6 maja) po obradach zapraszamy na uroczystą kolację. W drugim dniu konferencji (7 maja) pozostawiamy czas po obradach do Państwa dyspozycji, bowiem tradycją Dyskursów są wówczas wspólne wędrówki po Sopockim Molo i wieczorne spotkania w ciekawych miejscach. Będziemy się dzielić z Państwem na stronie konferencji możliwymi aktualnymi atrakcjami na wspólne spędzanie czasu.

5. Proponujemy możliwość złożenia tekstu wystąpienia w postaci artykułu do czasopisma „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” lub książki pod redakcją.

Teksty będą podlegać właściwym procedurom wydawniczym. Autor zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do odpowiedniej ścieżki wydawniczej i wyniku procedury recenzowania.

6. Kolejne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Konferencji oraz przesyłane indywidualnie do osób, które zgłoszą udział w Konferencji.

Wszelkie zapytania można kierować na adres poczty elektronicznej organizatorów:

dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG: slawomira.sadowska@ug.edu.pl

dr Monika Dąbkowska: monika.dabkowska@ug.edu.pl

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG

dr Monika Dąbkowska