fbpx dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG

Kontakt

Room number: 145

Aktualnie pełnione funkcje: 

Kierownik Katedry Języków Fachowych i Przekładoznawstwa