fbpx prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Kontakt

Room number: 144

Aktualnie pełnione funkcje: 

Kierownik Katedry Językoznawstwa Diachronicznego i Synchronicznego