dr hab. Jarosław Tęgowski, prof. UG | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

dr hab. Jarosław Tęgowski, prof. UG

Kontakt

Telefon: +48 58 523 68 17
Telefon: (+48 58) 523 68 17
Room number: 217

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: ocegeo@ocean.ug.edu.pl
Telefon do sekretariatu: 058 523 68 15
Nr pokoju: 215

Zawód

fizyk, oceanograf

Aktualnie pełnione funkcje: 

kierownik Pracowni Geofizyki Morskiej

Employee's photo