dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

Kontakt

Telefon: +48 58 523 28 35
Telefon: +48 58 523 28 35
Room number: 3018

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl
Telefon do sekretariatu: +48 58 523 28 27
Nr pokoju: 3012

Aktualnie pełnione funkcje: 

  • Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego
  • Przeowniczący Rady Programowej Kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji UG
  • Kierownik Studiów Podyplomowych "Postępowanie Administracyjne"
  • Kierownik Studiów Podyplomowych "Legislacja Administracyjna"
  • Członek wydziałowej komisji ds. nowego programu studiów prawniczych
  • Członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
  • Członek Rady Naukowej czasopisma "Przegląd Naukowy Disputatio"
  • Członek Rady Naukowej czasopisma "Nieruchomości@"
  • Członek Kolegium Redakcyjnego dwumiesięcznika „Фундаментльные и Прикладные Исследования Кооперативного Сектора Экономики Научно-теоретический Журнал” (Centrosoyuz of the Russian Federation Russian Universtity of Cooperation Fundamental and Applied Research Studies of the Economics Cooperative Sector)
  • Ekspert w projekcie SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance No. STHB.04.01.00-22-0111/17
Zdjęcie pracownika