fbpx dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG

Kontakt

Room number: 148

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: finsk@ug.edu.pl
Telefon do sekretariatu: +48 58 523 30 30
Nr pokoju: 150

Zawód

nauczyciel akademicki

Aktualnie pełnione funkcje: 

Zastępca dyrektora ds Kształcenia w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki

Koordynator linii szwedzkiej na kierunku Skandynawistyka

Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej

Opiekun szwedzkiej sekcji Naukowego Koła Tłumaczy Literatur Skandynawskich

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Skandynawistyka

Członek Rady Naukowej kierunku Skandynawistyka

Członek Wydziałowego Zespołu ds Zapewniania Jakości Kształcenia

Członek Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (2016-2020)

Członek komitetu redakcyjnego Studia Scandinavica

Członek Rady Dziekana Wydziału Filologicznego UG

Employee's photo