Inne jednostki | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Inne jednostki

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Studenckich

Profesorowie zwyczajni

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Instruktorzy

Redaktor prowadzący

Redaktorzy

Sekretarz

Specjalista ds. organizacji i marketingu

Specjalista ds. rozliczeń

Referenci ds. obsługi sprzętu audiowizualnego

Pracownicy

Pracownicy biblioteczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni

Konserwatorzy książki