Inne jednostki | University of Gdańsk

Inne jednostki

Dyrektor Biura Zarządu

Kierownik Działu Handlowego

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Studenckich

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie wizytujący

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Specjaliści

Instruktorzy

Członkowie Zarządu

Księgowe

Redaktor prowadzący

Starsi redaktorzy

Sekretarz

Specjalista ds. organizacji i marketingu

Specjalista ds. rozliczeń

Pracownicy

Pracownicy naukowo-techniczni