Jednostki pozawydziałowe | University of Gdańsk

Jednostki pozawydziałowe

Dyrektor Biura Zarządu

Kierownik Działu Handlowego

Członkowie Zarządu

Księgowe

Specjalista ds. opracowania komputerowego tekstów

Pracownicy

Pracownicy techniczni

Introligatorzy

Maszynista offsetowy