fbpx Inne jednostki | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Inne jednostki

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Sekcji

Kierownicy Zespołów

Zastępcy Kierownika Zespołu

Główny specjalista ds. informatycznych

Profesorowie zwyczajni

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Referenci ds. obsługi sprzętu audiowizualnego

Pages