Inne jednostki | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Inne jednostki

Specjalista grafik

Główny specjalista ds. informatycznych

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Studenckich

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie wizytujący

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Instruktorzy

Redaktor prowadzący

Redaktorzy

Starsi redaktorzy

Sekretarz

Specjalista ds. organizacji i marketingu

Specjalista ds. rozliczeń

Referenci ds. obsługi sprzętu audiowizualnego

Pracownicy

Pracownicy biblioteczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Konserwatorzy książki