Komunikat z konferencji w Budapeszcie i w Wiedniu 2010 r. | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański