Oddział Informatyzacji | University of Gdańsk

Oddział Informatyzacji

Head

Główny specjalista ds. informatycznych

Referenci ds. obsługi sprzętu audiowizualnego

Pracownicy