Grupowe Ubezpieczenie na Życie - program obowiązujący do dnia 31.03.2015r. | University of Gdańsk