Wymogi formalne stawiane kandydatom do tytułu naukowego profesora | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański