Zakład Prawa Rzymskiego | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Zakład Prawa Rzymskiego

Phone: +48 58 523 28 51
Symbol: 
6292

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Zakładu