Katedra Językoznawstwa Diachronicznego i Synchronicznego | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański