Prodziekan ds. Studentów i Promocji | University of Gdańsk