Zespół Doradców i Pełnomocników | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański