Biuro Rzecznika Prasowego | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Biuro Rzecznika Prasowego

Symbol: 
R006

Rzecznik Prasowy UG

Zadania

  1. Prowadzi współpracę z mediami na szczeblu uczelnianym.
  2. Buduje wizerunek Uczelni zgodnie z przyjętą strategią Uniwersytetu Gdańskiego.
  3. Prowadzi politykę informacyjną zgodnie z przyjętą strategią public relations Uniwersytetu Gdańskiego.
  4. Przygotowuje informacje dla mediów oraz konferencje prasowe na szczeblu uczelnianym.
  5. Reprezentuje w mediach stanowisko władz Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie statutowej działalności Uczelni.
  6. Współpracuje z władzami Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie prowadzenia media relations.
  7. Przygotowuje informacje na temat Uniwersytetu Gdańskiego na stronę internetową w zakresie strategicznych działań i kierunków rozwoju.
  8. Prowadzi monitoring mediów pod kątem publikacji o Uniwersytecie Gdańskim.
  9. Prowadzi archiwum informacji prasowych na temat Uniwersytetu Gdańskiego.
  10. Prowadzi bazy danych dziennikarzy oraz podmiotów medialnych zajmujących się edukacją, szkolnictwem wyższym i nauką.
  11. Współpracuje z Sekcją Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie działań promocyjnych.
  12. Zbiera i opracowuje dane do publikowanych w mediach rankingów uczelni wyższych.
  13. Przygotowuje uczelniany Newsletter oraz konsultuje z wydziałami przygotowywanie newsletterów wydziałowych.