Spółka celowa TechTransBalt sp. z. o.o. | University of Gdańsk

Spółka celowa TechTransBalt sp. z. o.o.

Administration building
Bażyńskiego 1a
pok. 323
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 33 74
Opening hours:

8.00 - 15.00

Prezes

Wiceprezes

Zadania

Przedmiot działalności Spółki:
a)      działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, (PKD 70.10.Z);
b)      badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
c)      badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
d)      pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 74.90.Z);
e)      dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77 40.Z);
f)      pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
g)      pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
h)      działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
i)      działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
j)      wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1);
k)      wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub  dzierżawionymi (68.20.Z).
 
Spółki SPIN-OFF
1. Fermentum Mobile Sp. z o. o. [link: http://www.fermentum-mobile.pl/]
2. QSAR Lab Sp. z o. o. [link: http://www.qsarlab.com/]