Windows 8.1 - wyłączanie weryfikacji certyfikatu | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański