Katedra Biologii i Genetyki Medycznej | University of Gdańsk

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej

Symbol: 
L200

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy administracyjni