Katedra Biologii i Genetyki Medycznej | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej

Symbol: 
L200

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy administracyjni