Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii

Symbol: 
L250

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy techniczni