Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii | University of Gdańsk

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii

Symbol: 
L250

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy techniczni