Pracownia Genomiki i Genetyki Człowieka | University of Gdańsk