Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański