Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański