Sympozjum naukowe - Stan i perspektywy systemu ochrony zdrowia w Polsce | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański