Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański