fbpx Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Administration building
Bażyńskiego 1a
pok. 306-310
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 33 63
Fax: +48 58 523 33 65
E-mail: frug@ug.edu.pl

Prezes Zarządu

Kierownicy

Prezesi Zarządu

Wiceprezesi Zarządu

Członkowie Zarządu

Księgowe

Pracownicy

Zadania