IT Services | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

IT Services

pok. R119
Phone: +48 58 523 24 31, +48 58 523 22 76, +48 58 523 14 36, +48 58 523 32 45
Symbol: 
A495

Pracownicy

Zadania

  1. Przyjmuje korespondencję oraz prowadzi dokumentację kierowaną do jednostek z pionu Zastępcy Kanclerza ds. Informatyzacji.
  2. Dba o właściwy obieg korespondencji dotyczącej spraw informatycznych.
  3. Prowadzi rejestr osób, którym wydano kwalifikowany podpis elektroniczny.
  4. Dokonuje bieżącej inwentaryzacji sprzętu komputerowego administracji centralnej.
  5. Zapewnia wsparcie informatyczne dla pracowników administracji centralnej oraz pracowników administracji poszczególnych jednostek uczelnianych w zakresie zamówień publicznych IT.
  6. Przygotowuje opisy przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert dla ogólnouczelnianych postępowań w obszarze IT oraz współpracuje w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi dla pozostałych postępowań.
  7. Przygotowuje opisy przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert dla ogólnouczelnianych postępowań w obszarze IT oraz współpracuje w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi dla pozostałych postępowań.
  8. Monitoruje realizację zamówień IT oraz zmian technologicznych, trendów rozwoju branży pod kątem zabezpieczenia potrzeb Uczelni i realizowanych zadań.