Stanowisko ds. Informatycznych Systemów Finansowo-Księgowych | University of Gdańsk

Stanowisko ds. Informatycznych Systemów Finansowo-Księgowych

Symbol: 
A252

Pracownicy

Zadania

  1. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych działających w jednostkach podległych Kwestorowi oraz współpracuje z ich autorami w zakresie konserwacji i rozwoju systemów, aktualizacji oprogramowania.
  2. Nadzoruje, konserwuje i aktualizuje programy Pożyczki Mieszkaniowe, Świadczenia Emerytów, Stypendia Doktoranckie.
  3. Zajmuje się sprawami związanymi ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
  4. Obsługuje system „Płatnik” w zakresie przekazywanie dokumentacji do ZUS.
  5. Wykonuje analizy na kartotece wynagrodzeń i kartotece księgowej oraz tworzy na ich podstawie zbiorcze informacje dla potrzeb zarządczych.
  6. Uczestniczy we wdrożeniach systemów, oprogramowań użytkowanych przez jednostki organizacyjne Kwestury.