Office of the Rector and Prorectors | University of Gdańsk

Office of the Rector and Prorectors

Symbol: 
R113

Asystentka Prorektora ds. Studenckich

Asystentka Prorektora ds. Rozwoju

Asystentka Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Asystentka Prorektora ds. Kształcenia

Pracownik ds. Obsługi Administracyjnej NSZZ ''Solidarność'' przy UG

Pracownik ds. Obsługi Administracyjnej ZNP przy UG

Prowadzenie Sekretariatu Kanclerza

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Zadania

1) Prowadzi obsługę organizacyjną i biurową Rektora i Prorektorów.
2) Organizuje posiedzenia Kolegium Rektorskiego, Konwentu Godności Honorowych.
3) Prowadzi książkę kontroli oraz rejestr przeprowadzanych w Uniwersytecie zewnętrznych kontroli i audytów. 
4) Koordynuje sprawy konferencji, zjazdów, posiedzeń i uroczystości organizowanych przez Rektora i Prorektorów. 
5) Prowadzi ewidencję podpisywanych przez Rektora dyplomów ukończenia studiów.