IT Services | University of Gdańsk

IT Services

pok. R119
Phone: +48 58 523 24 31, +48 58 523 22 76, +48 58 523 14 36, +48 58 523 32 45
Symbol: 
A470

Pracownicy

Zadania

1)   Przyjmuje korespondencję oraz prowadzi dokumentację kierowaną do jednostek z pionu Zastępcy Kanclerza ds. Informatyzacji.

2)   Dba o właściwy obieg korespondencji dotyczącej spraw informatycznych.

3)   Prowadzi rejestr osób, którym wydano kwalifikowany podpis elektroniczny.

4)   Dokonuje bieżącej inwentaryzacji sprzętu komputerowego administracji centralnej.