UG Employees’ Savings and Loan Unit | University of Gdańsk

UG Employees’ Savings and Loan Unit

pok. 610
Phone: +48 58 523 24 28
Opening hours:

poniedziałek - piątek, godz. 10.00 - 13.00 (przyjmowanie interesantów)

Symbol: 
A279

Pracownicy

Zadania

  1. Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem wkładów członkowskich, udzielaniem pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych (tzw. „chwilówek”), przyjmuje wnioski, sporządza umowy o pożyczki.
  2. Współdziała z Działem Obliczeń Płac w zakresie wypłacania, spłat i umorzeń pożyczek.

Ważne dokumenty:

(należy wydrukować dwustronnie w formacie A5)

  • Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej [pdf] | [doc]
  • Wniosek o skreślenie z listy członków PKZP [pdf] | [doc]
  • Wniosek o udzielenie pożyczki [pdf] | [doc]

 

Spłata pożyczki maksymalnie w 35 ratach do 35000zł.

Raty można przelewać na konto 73124012711111001040335275 lub są one pobierane z pensji.

Osoby zainteresowane przelaniem pożyczki na konto powinny umieścić ten numer na wniosku.

Kwota pożyczki zależy od uzbieranego wkładu. Miesięczny wkład członkowski wynosi 2% wynagrodzenia netto.

Wpłaty i wypłat należy dokonywać w Kasie głównej w budynku Rektoratu UG w godzinach 9-14 (pok. 307).

Prosimy o składanie wniosków do 20 dnia danego miesiąca.

Rozpatrywanie wniosków przez komisję Kasy Pożyczkowej odbywa się w ostatni wtorek miesiąca.

wysokość wkładów wysokość pożyczki

100 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
600 zł
700 zł
800 zł
900 zł
1000 zł
1100 zł
1200 zł
1300 zł
1400 zł
1500 zł
1600 zł
1700 zł
1800 zł
1900 zł
2000 zł
2500 zł
3000 zł
3500 zł
4000 zł
5000 zł
6000 zł
7500 zł
10000zł

300 zł
500 zł
1000 zł
1500 zł
2000 zł
2200 zł
2400 zł
2600 zł
2800 zł
3000 zł
3200 zł
3400 zł
3600 zł
3800 zł
4000 zł
4200 zł
4400 zł
4600 zł
4800 zł
5000 zł
6000 zł
7000 zł
8000-9000 zł
10000 zł
20000 zł
25000 zł (25 rat)
30000 zł (30 rat)
35000 zł (35 rat)