fbpx UG Confucius Institute | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

UG Confucius Institute

 1. Realizując porozumienie z Centralą Instytutów Konfucjusza (Confucius Institute Headquarters of China), Senat Uniwersytetu Gdańskiego tworzy Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego, jako międzyuczelnianą jednostkę organizacyjną prowadzoną wspólnie z Chińskim Uniwersytetem Nauk Politycznych Młodzieży Chińskiej (China Youth Univeristy of Political Studies).
 2. Głównym celem Instytutu jest propagowanie języka i kultury chińskiej poprzez ofertę dydaktyczną, prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, organizację kursów językowych oraz imprez kulturalnych
 3. Instytut funkcjonuje w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie:
  1. Porozumienia z dnia 18 września 2014 roku zawartego pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Centralą Instytutów Konfucjusza (Hanban) o wspólnym utworzeniu Instytutu Konfucjusza,
  2. Porozumienia z dnia 23 września 2014 roku zawartego z Uniwersytetem Nauk Politycznych Młodzieży Chińskiej

   oraz w oparciu o odpowiednie wspólne decyzje Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych Młodzieży Chińskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Instytut, jako jednostka organizacyjna działająca w Uniwersytecie Gdańskim podlega Prorektorowi ds. Studenckich.
 5. Regulamin Instytutu, zatwierdzony na mocy niniejszej uchwały Senatu UG nr 68/14 z dnia 30 października 2014 roku.
Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 33 50
Symbol: 
4A00