Department of Biomedical Chemistry | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Biomedical Chemistry

Faculty of Chemistry
ul. Wita Stwosza 63
pok. 18-20 i 11-140
80-308 Gdańsk
Symbol: 
8720

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni