Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański