Faculty of History | University of Gdańsk

Faculty of History

Symbol: 
H000

Dean

Deputy Dean

p.o. Kierownika

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni