Faculty of History | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of History

Symbol: 
H000

Dean

Deputy Dean

Prodziekan ds. Studentów i Promocji

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy administracyjni