Department of Linguistics and Translation Theory | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Linguistics and Translation Theory

Symbol: 
F301

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Lektorzy